Tin từ Ban QLDA Hàng hải, tính đến hết ngày 6/9, gói thầu xây lắp NS-XL01 (nạo vét và vận chuyển chất nạo vét đi đổ) của dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải vào các bến cảng khu vực Nam Nghi Sơn, (Thanh Hoá) đã thực hiện được khối lượng hơn 1,6 triệu m3, tương đương 70,5% khối lượng theo hợp đồng đã ký.

Gói thầu cũng đã hoàn thành công tác giải ngân 4 đợt cho nhà thầu với tổng giá trị giải ngân đạt 138,1 tỷ đồng, tương đương 77,4% kế hoạch giải ngân năm 2023 của gói thầu.

Theo đại diện Ban QLDA Hàng hải, đặc thù thời tiết tại Nam Nghi Sơn (Thanh Hoá) diễn biến phức tạp và khó lường, thời điểm thi công thuận lợi chỉ diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm.

Để đảm bảo tiến độ của dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch, thời kỳ cao điểm thi công, nhà thầu đã huy động đến công trường dự án tổng số 13 thiết bị thi công, bao gồm một tàu hút bụng, 4 máy đào gầu ngoạm và 8 sà lan đổ thải.

Thời điểm hiện tại, khi khối lượng thi công đã đạt và vượt tiến độ đã đề ra. Nhà thầu đang duy trì thi công trên công trường dự án với số lượng 3 máy đào gầu ngoạm và 7 sà lan đổ thải. Cơ bản đáp ứng khối lượng thi công hàng ngày và tiến độ theo giai đoạn.

Tuy nhiên, để dự phòng các tình huống trong mùa mưa bão, nhà thầu cũng được yêu cầu lên phương án, bổ sung thiết bị khi cần thiết.

02253273868
icons8-exercise-96 challenges-icon