Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc vừa có thông báo hàng hải về vị trí tàu Thành Đạt 18- BLC bị đắm trên vùng biển Hải Phòng ngày 02/10/2022
〰️ Tổng công ty tổ chức thiết lập mới phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập TĐ2 đánh dấu khu vực tàu bị đắm tại tọa độ 20°38’57.9″ vĩ độ Bắc 106°55’25.2″ kinh độ Đông, với các báo hiệu sau:
〰️ Phao có hình dạng tháp lưới, màu đen với một dải màu đỏ nằm ngang, trên đỉnh có2 hình cầu màu đen đặt liên tiếp theo chiều thẳng đứng và chữ “TĐ2” màu trắng. Vào ban đêm, phao có ánh sáng trắng, chớp nhóm (2) chu kỳ 5 giây, tầm hiệu lực 3,0 hải lý.
〰️ Cùng đó, Tổng công ty cũng thiết lập báo hiệu hàng hải AIS “ảo” khống chế vị trí tàu Thành Đạt 18 BLC bị đắm tại tọa độ 20°38’56.2″ vĩ độ Bắc, 106°55’22.4″ kinh độ Đông. Tên báo hiệu là SHIP WRECK THANH DAT 18-BLC, có tác dụng báo hiệu chướng ngại vật biệt lập. Dải tần hoạt động của AIS “ảo” 161,975 MHz – 162,025 MHz, số nhận dạng (MMSI) : 995746993.
〰️ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc yêu cầu các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Hải Phòng tăng cường cảnh giới và đi tránh xa phao báo hiệu vị trí tàu đắm nói trên tối thiểu 0,3 hải lý.
(𝑁𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛: 𝑏𝑎́𝑜 𝐻𝑎̉𝑖 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔)

02253273868
icons8-exercise-96 challenges-icon