Năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành việc thiết lập bản đồ số logistics, đến năm 2030, sẽ hoàn thành việc xây dựng phiên bản số của hệ thống logistics. Đó là một trong những dấu mốc quan trọng trong ‘Kế hoạch chuyển đổi số ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030’ vừa được ban hành.
Theo Kế hoạch đề ra, đến năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải hoàn thành việc thiết lập bản đồ số logistics, kho dữ liệu tập trung, tạo ra các nền tảng số kết nối dịch vụ vận tải đa phương thức.

Đến năm 2030, hoàn thành việc xây dựng phiên bản số của hệ thống logistics, diễn đạt trạng thái của các luồng di chuyển, lưu trữ hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu qua địa bàn thành phố. Từ đó, nâng cao năng lực hoạch định, quản lý Nhà nước đối với hoạt động logistics trên địa bàn và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số và kinh doanh hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, mỗi năm thành phố sẽ tổ chức ít nhất 2 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức triển khai chuyển đổi số ngành logistics cho doanh nghiệp và công chức trên địa bàn. Mỗi năm tổ chức ít nhất 2 hội nghị, hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics.
Để thực hiện được kế hoạch này, Thành phố Hồ Chí Minh xác định cần phải xây dựng kho dữ liệu dùng chung về hoạt động logistics trên địa bàn; xây dựng giải pháp, ứng dụng trên nền tảng khai thác kho dữ liệu dùng chung để phục vụ cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Phát triển các nền tảng kết nối giao thương giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp phân phối và người tiêu dùng để tối ưu hóa các công đoạn của chuỗi logistics.
Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) về logistics. Trong đó, rà soát, cập nhật, bổ sung các lớp cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin đại lý (GIS) về logistics trên địa bàn Thành phố gồm hệ thống cảng biển, cảng cạn (ICD), hệ thống cảng thủy nội địa, kho bãi, trung tâm logistics; hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không
Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chú trọng vào công tác nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong ngành logistics thông qua các các khóa học, tập huấn, đi khảo sát thực tế để giới thiệu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số logistics cho doanh nghiệp và công chức thành phố.

02253273868
icons8-exercise-96 challenges-icon